Laila Villebeck fotograf
hugo

DataskyddspolicySå här hanteras dina personuppgifter För att kunna erbjuda dig mina tjänster/produkter behöver vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats behandlas.Jag värnar självklart om din integritet & säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än jag behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

Insamling & använding av data. Mail. I de allra flesta fall kommunicerar jag med mina kunder via mail. För att underlätta framtida kontakter med mina kunder sparar jag i många fall mailhistoriken. Därmed sparar jag även de eventuella personuppgifter du lämnar i mailen. Det kan handla om namn, barnens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation samt beställningsinformation såsom tid för fotografering och typ av beställda produkter efter fotografering.Avtal. Analoga avtal skrivs alltid fr o m 25 maj 2018 och har skrivits för vissa typer av fotograferingar även tidigare. Dessa analoga avtal sparas i pappersform i pärmar som ingen tredje part har tillgång till.Beställningsformulär och fakturor. Beställningar och fakturor sparas alltid i pappersform. Detta är viktigt dels för att följa bokföringslagen, men också för att underlätta för framtida kontakter och efterbeställningar.Bilder. De bilder jag tar i samband med beställd fotografering, vinstfotografering, eller modellfotografering, sparar jag digitalt på hårddisk. Bilderna läggs i specifika mappar som namnges med datum för fotografering samt den fotograferades namn och ålder. även detta är för att underlätta eventuella framtida kontakter och efterbeställningar. Bilderna säkerhetskopieras till 2 externa hårddiskar för att skydda mot olika fel på orginalhårddisken. Jag raderar aldrig aktivt bilder, utan sparar dem så länge som möjligt och som tekniken tillåter. Vill ni inte att jag sparar bilder efter att ni gjort och fått er bildbeställning ber jag er kontakta mig och tala om att ni vill att jag raderar era bilder. Anteckningar i kalender. Jag för anteckningar i min papperskalender där jag skriver tid för fotografering, namnen på de som ska fotograferas, namnet på den som beställer uppdraget, ålder på barnen som ska fotograferas samt faktureringsadress. Dessa kalendrar sparas för att underlätta framtida kontakter och eventuella efterbeställningar.

Varför samlar jag in information & vad gör jag med informationen? Jag samlar in data för att tillhandahålla, utföra & förbättra mina tjänster & produkter.Din information kommer aldrig säljas till tredjepart utan din tillåtelse.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter? Jag raderar aldrig aktivt några bilder eller personuppgifter. Men självklart har du rätt att begära att jag raderar både bilder och mail. Fakturor måste jag alltid spara i 7 år för att följa bokföringslagen.

Kontakt Vid frågor eller önskemål till radering av bilder och personuppgifter maila till info@lailavillebeck.com

Copyright Laila Villebeck, fotograf i Linköping
fb
HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics
om cookies